Jump to content
 • Pinned

  Wypalenie zawodowe STOP - szkolenia psychologiczne dla firm

  Wedle różnych szacunków między 25% a 50% młodych firm upada przez nieodpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. Kultura przedsiębiorstwa czy też, mówiąc oględniej, atmosfera w miejscu pracy i panujący tam porządek to tylko jeden z aspektów. Galopujące tempo życia (w tym pracy) przysparza dużo stresu, który może być potęgowany przez niewłaściwe podejście do człowieka w środowisku pracy. Zaopiekowani pracownicy to efektywna firma, natomiast zaniedbania mogą być - i zwykle bywają - szkodliwe.

  "Powszechnie wiadomo, że oszczędzanie na zdrowiu mści się w perspektywie czasu. W przypadku braku troski o higienę psychiczną pracowników, skutki zaniedbań przychodzą dość szybko i odbijają się nie tylko na zdrowiu jednostek, ale też na kondycji firm."psycholog Rafał Olszak, praktyk, autor książek, twórca kanału YouTube.

   Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji.

  "W Polsce wciąż dużo uwagi poświęca się efektywności pracy. Z tego też względu wielu pracowników mentalnie nigdy z niej nie wychodzi. Brak work & life balance oraz przewlekły stres sprawiają, że jesteśmy szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe" – Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego.

  "Niewłaściwe relacje interpersonalne, nieskuteczna komunikacja, pośpiech, presja terminów, słaba organizacja pracy czy złe warunki ergonomiczne – oto utrudnienia, które często prowadzą lub przyczyniają się do wystąpienia stresu zawodowego, a także innych patologii środowiska pracy, takich jak: mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe, przemoc, molestowanie, uzależnienie od środków psychoaktywnych."  – Joanna Sadłowska-Wrzesińska i Patrick Kędzierski (2016, s. 483)

  Zysk dzięki zapobieganiu stratom powodowanym przez kiepską kondycję psychiczną pracowników

  Niektóre firmy zyskują dzięki temu, że w dobrym zakresie troszczą się o to, by pracownicy umieli i mogli dbać o higienę pracy, potrafili zapobiegać wypaleniu zawodowemu i zarządzać stresem, regulować emocje towarzyszące „gorączce” w toku codziennych zadań i sytuacji konfliktowych. Szczególnie groźnym zjawiskiem jest wypalenie zawodowe, które może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć czy staż oraz charakter pracy. Przeciwdziałanie temu problemowi odgrywa istotną rolę, bo zapobiega licznym kłopotom.

  "Przy wypaleniu zawodowym maleje empatia, współczucie wobec innych i zdolność do identyfikowania się z problemami innych osób, a zaczyna być zauważany cynizm. W efekcie pogarszają się relacje zarówno ze współpracownikami, jak i klientami. Pracownik też coraz częściej narzeka na swoją pracę i firmę, a standardowe wcześniej obowiązki odbierane są negatywnie." - Medonet

  Dobrostan pracowników dla dobra firmy

  Niewystarczające środki zaradcze lub ich brak, a zwłaszcza taka kultura pracy, która pozostawia wiele do życzenia, to czynniki mogące zniszczyć firmę od środka. Rozpadające się zespoły, niewydajna praca, częste nieobecności, brak krzty zapału do pracy i przychodzenie do niej jak za karę – to tylko nieliczne następstwa zaniedbań w trosce o właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście troski o higienę psychiczną pracowników. 

  Z Raportu Mindgram i SW Research „Badanie dobrostanu polskich pracowników” wynika, że około 50% pracujących Polaków jest dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego. Natomiast badania w Stanach Zjednoczonych wskazują, że aż 94% młodych osób po pojawieniu się pierwszych symptomów wypalenia zawodowego rozpoczyna poszukiwanie nowej pracy. 

  szkolenia.jpg

  Psychologia dla firm - szkolenia, warsztaty

  Współpraca z psychologiem bywa podejmowana przez właścicieli różnych firm po to, aby realizować szereg celów. Zwykle chodzi o to, aby: zmniejszyć rotację pracowników, zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich z powodu zdrowia psychicznego, zmniejszyć wypalenie zawodowe u pracowników, zmniejszyć poziom stresu pracowników, zwiększyć zaangażowanie pracowników, a ostatecznie zadowolenie pracowników z wykonywanych obowiązków.

  "Psychospołeczne zagrożenia zawodowe, (...) nie zawsze są łatwo dostrzegalne i czasami  trudno je zmierzyć, ale tak samo jak zagrożenia fizyczne są realne i możliwe do kontroli. Niekontrolowane mogą spowodować równie groźne skutki jak zagrożenia fizyczne (np. somatyczne choroby stresozależne, depresję, samobójstwa, konflikty w domu). Dlatego, zgodnie z nowoczesnym  modelem ochrony zdrowia pracujących, rozpoznawanie, monitorowanie i próba eliminowania (lub minimalizowania skutków) zagrożeń zawodowych powinny obejmować wszystkie potencjalne, a więc i psychospołeczne zagrożenia obecne w środowisku pracy." - Adrianna Potocka (2011, s. 24)

  Psychologiczne szkolenia dla firm pod kątem higieny pracy

  Jeśli firma ma funkcjonować dobrze, pracujący w niej ludzie potrzebują funkcjonować zdrowo. Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji. Oferujemy także zajęcia warsztatowe i szkolenia niejako lżejszego kalibru: np. samorozwojowe, antystresowe, treningi komunikacji i asertywności, miękkich kompetencji. 

   

   

  Wypalenie zawodowe (burnout) zmorą naszych czasów

  Wypalenie zawodowe (burnout) jest to stan psychiczny, który charakteryzuje się uczuciem chronicznego zmęczenia, frustracji i braku motywacji w pracy. Objawy wypalenia zawodowego mogą obejmować uczucie wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, poczucie bezradności, cynizm wobec pracy oraz zmniejszoną efektywność zawodową. Wypalenie zawodowe jest często związane z pracą, która jest stresująca, wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego lub jest niezgodna z oczekiwaniami i wartościami pracownika.

  Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że 74% osób uważa, że pracodawcy powinni ich wspierać w utrzymaniu work-life balance. Ponad połowa badanych widzi, że w ich otoczeniu zaczęto zwracać uwagę na równowagę. Jedynie 43% respondentów zauważa, że ich pracodawca rzeczywiście dba o tę kwestię. 27% pracowników biurowych i 22% fizycznych ma poczucie przeładowania obowiązkami. 

  Istnieje kilka czynników ryzyka związanych z wystąpieniem wypalenia zawodowego, w tym nadmierny stres w pracy, brak wsparcia ze strony przełożonych lub współpracowników, niewłaściwe dopasowanie do stanowiska pracy, brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz brak możliwości wpływu na decyzje dotyczące pracy.

  Rośnie świadomość i znaczenie oraz potrzeba work-life balance

  "Wypalenie to niższa produktywność, częstsze błędy, przekroczone deadline’y. Wpływa także na pracę samego zespołu, gdzie zaburzeniu mogą ulec chociażby relacje między współpracownikami,, a absencje czy prezenteizm stają się uciążliwe" - Jakub Zieliński, CEO w Mindgram.

  Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez regularny odpoczynek, aktywność fizyczną, zdrową dietę oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ponadto istotne jest ustanowienie granic między życiem zawodowym a osobistym oraz szukanie wsparcia u kolegów, rodziny lub profesjonalnych doradców w przypadku potrzeby.

  Pracodawcy również mogą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu poprzez promowanie zdrowego środowiska pracy, zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej.

  Wypalenie zawodowe a ekonomiczne i inne negatywne skutki dla firm

  Wypalenie zawodowe pracowników może mieć szereg negatywnych skutków dla firmy. Oto kilka ekonomicznych konsekwencji wypalenia zawodowego dla przedsiębiorstwa:

  Obniżona produktywność
  Pracownicy dotknięci wypaleniem zawodowym często mają trudności z koncentracją, motywacją i wydajnością w pracy. To może prowadzić do spadku produktywności w firmie, co w rezultacie może obniżyć jej wydajność i wyniki finansowe.

  Wysokie koszty związane z absencją chorobową
  Wypalenie zawodowe często prowadzi do zwiększonej absencji chorobowej pracowników. Firmy muszą ponosić koszty związane z zastępowaniem nieobecnych pracowników, a także mogą doświadczyć straty finansowej z powodu zmniejszonej kontynuacji projektów lub zadań.

  Wzrost kosztów związanych z rotacją pracowników
  Pracownicy dotknięci wypaleniem zawodowym mogą podjąć decyzję o odejściu z firmy, co prowadzi do zwiększonej rotacji pracowników. Proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników jest kosztowny, więc częsta rotacja pracowników może poważnie obciążyć budżet firmy.

  Złe relacje z klientami
  Pracownicy dotknięci wypaleniem zawodowym mogą mieć trudności w utrzymywaniu dobrych relacji z klientami lub klientami. To może prowadzić do utraty klientów lub pogorszenia opinii o firmie, co w rezultacie może wpłynąć na jej dochody.

  Spadek zaangażowania i innowacyjności
  Wypalenie zawodowe może zmniejszyć zaangażowanie pracowników w pracę oraz ich zdolność do generowania nowych pomysłów i innowacji. Brak zaangażowania i kreatywności może ograniczyć rozwój firmy i jej zdolność do konkurowania na rynku.

  Zwiększone koszty związane ze zdrowiem pracowników
  Wypalenie zawodowe może prowadzić do zwiększenia kosztów związanych z opieką zdrowotną pracowników, zarówno w zakresie fizycznym, jak i psychicznym. Firmy mogą być zmuszone do pokrywania kosztów terapii, leczenia psychiatrycznego lub innych świadczeń zdrowotnych dla pracowników.

  Wypalenie zawodowe może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne dla firmy, prowadząc do spadku produktywności, wzrostu kosztów operacyjnych oraz pogorszenia wizerunku firmy na rynku. Dlatego ważne jest, aby firmy podejmowały działania mające na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu i wspieranie zdrowia psychicznego swoich pracowników.

  Warto też przeczytać: 

  • Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji.

  Psycholog Rafał Marcin Olszak Ocal Siebie - opinie na temat działalności: 

  4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg

  1.jpg22.jpg

  23.jpg

   

   

   

  źródła: 

  https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/65-proc-polakow-wypalonych-zawodowo-od-stycznia-posypia-sie-l4/mvm4yzn

  2020 Employee Care Report: The hidden causes of turnover, Limeade: https://www.limeade.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-Employee-Care-Report.pdf
  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Who's Online   2 Members, 0 Anonymous, 5 Guests (See full list)

 • Psycholog online

 • Polski psycholog online - Psychoterapia przez Skype Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Hiszpania

 • Psycholog przez Skype  |  Darmowa porada przez forum
  Gabinet Ocal Siebie to internetowa klinika psychologiczna, w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Więcej... 

  psycholog Rafał Marcin Olszak • Forum psychologiczne

  • Cześć wszystkim, mam nadzieję, że każdy z was miło spędza ostatnio czas i wieczór. Dawno temu napisałem tu jeden wątek, i przypomniałem sobie o istnieniu tego forum. I choć pod nim nic nie odpowiedziałem, za co przepraszam to jestem wdzięczny pomogło mi to.   Ale dość o tym, chciałem się podzielić tutaj z problemem... Lub kilkoma z nimi, z którymi się mierze ostatnio.   Na samym początku powtórzę że jestem studentem zaczynający pisać pracę inżynierską, a także chłopakiem  w trzyletnim związku. W ostatnim czasie  mam wahania nastroju, nie czegoś w stylu że coś mi się nie udało, a potem będzie odwrotnie. Dużo myślę...bardzo dużo wiem jak to potrafi zniszczyć człowieka. I sam to odczuwam, staram się to ograniczać i mi się to udawało, ale po prostu nie wiem co mam zrobić.  Głównie czuję poczucie winny...poczucie, że nie daje z siebie wszystkiego co mogę, to że popełniam błędy i ranie swoją dziewczynę. Za każdym razem jak mówiłem jej że coś mi się nie podoba, to albo mówiła,że ma poczucie winny przez to, albo mówię ciągle pretensje.   I choć nie uważam tego za pretensje i nie chciałem by tego tak odczuła co jej za każdym razem mówię. To jednak , za każdym razem mam różne źle, negatywne emocje na ten temat. Np. przez ostatnie 3 tygodnie, zachowywała się dziwnie z powodu tego, że ja zraniłem ( nie, żadna zdrada, zraniłem ja w inny sposób który tu nie jest ważny tak naprawdę ). Nie odpisywała za dużo, a dokładniej mówiąc 1 wiadomość w ciągu dnia, nie okazywała uczuć czy też chęci i możliwości spotkania się. Dosłownie utrata dziewczyny. Po tym czasie czułem się źle, po raz pierwszy miałem pretensje i złość o takie głupoty...ale czy słusznie ? Chciałbym sądzić że tak. Ja codziennie pisze dzień dobry  i dobranoc. Codziennie pisze w ciągu dnia parę wiadomości czy to z zapytaniem jak się czuje czy wszystko w porządku kończąc na odpocznij i miłego dnia. Pytam się o możliwość spotkania  lub rozmowy.  I choć niektórzy z was powiedzą że to nie problem. To jednak  chciałbym zostać potraktowany tak jak ja traktuje.   Możecie powiedzieć że ma problemy, probelm jest taki że była "zła " za to że ja zraniłem choć powiedziała że nic się nie stało...jednak się stało. Po 3 tygodniach jej powiedziałem podczas rozmowy co o tym myślę...załamałem się już, a nie chciałem że by się to zbierało i było gorzej. Stwierdziła że to jej wina i poprawi, zmieni swoje zachowanie. I choć uważałem "że ej będzie lepiej będzie fajnie i tak dalej to nie nie było"   Musiałem znaleźć inny powód ( tak nie podoba mi się to, ale nie potrafię zrozumieć czemu ). Byliśmy umówieni na bal, takie coś w stylu studniówki, zaprosiłem ja i wszystko było pięknie do paru dni przed, gdy jej przypomniałem to nie pamiętała. A po tym jak się zorientowała to była cicho przez 5 minut. Potem rzekła, " przepraszam nie pójdę ". Po zapytaniu dlaczego, odpowiedziała że nie czuje się dobrze by iść, psychicznie dobrze...   Nie nakładem presji, bo nie chciałem by się gorzej czuła, ale po zapytaniu kiedy możemy się spotkać w inny dzień to powiedziała że nie możemy bo nie ma czasu. Nawet w weekend... I ja rozumeim wszystko, ale poważnie nie widzieć kogoś 3 tygodnie a teraz się dowiedziałem że w ciągu następnych 2 tygodnie znowu ( mamy wolne ). Całej sytuacji nie poprawia fakt, że dowiedziałem się, że idzie w jeden dzień ( jutro ) na przegląd kapel. Tylko ja o tym zapomniałem, a ona kupiła bilet by iść ( sama), po zapytaniu ostatnio czemu ma bilet na to to powiedziała że idzie. Sądziłem że to super bo też chciałem pójść, ale głównie dla niej bo nie spotykaliśmy się dawno. A to świetna okazja akurat. Niestety jak ja zapytałem czemu nie zaproponowała mi wyjścia z nią to powiedziała : " nie mogę iść sama ?"   Nie sądziłem że kiedyś usłyszę od niej takie słowa... Może nie jestem idealny, i tak jestem zazdrosny jak jakiś facet ją obmacuje w nieodpowiedni sposób, ale nigdy jej nie zabraniałem wychodzenia nigdzie. Staram się ja uszczęśliwiać i pytam ja często czy jest coś co chciała by żebym poprawił.   I to wdrażam zawsze    I powiecie pewnie głupie problemy nie? Kup bilet i idź, ta nie ma już....   I fajnie że się będzie dobrze bawić w klubie, ale boli mnie że nie mogę spędzić czasu z osobą na której mi zależy.   Czuję się okropnie, dosłownie, ale na szczęście tylko jak jestem sam lub się załamie przy niej... Nie czuję się jakbym był jej chłopakiem, czuję czasami że jestem nic nie znaczący.    A i jeszcze jedno po tym jak ja zraniłem ( po 3 tygodniach ) nie mogę jej dużo przytulać i dawać pocałunków nie mówiąc o czymś więcej, bo się odsuwa i mówi nie. Nawet nie chodzi sex tylko o odwzajemnienie samych czułości których nie robi.   Proszę o pomoc, dla niektórych z was mogą to być dziecinne lub niezrozumiałe problemy. Jako facet nie czuje się dobrze dzieląc się z tym jakie MMA problemy. Uznaje że to moja wina, bo chciałbym mieć świadomość że mogę to zmienić, lub poprawić  po swojej stronie by było lepiej.   Za chęć przeczytania i pomocy dziękuję serdecznie,  i życzę wszystkim cudownego wieczoru.            
  • Przeczytaj to co napisałaś jeszcze raz i zastanów się.. Jeżeli Ty to wszystko znosisz i jeszcze nie zwariowalaś to jesteś bardzo silną kobietą więc dasz sobie radę ze wszystkim. Nie proś się o jego uwagę, zainteresowanie, czas.. Jeżeli on nawet nie może postarać się spokojnie z Tobą porozmawiać to albo mu faktycznie w ogóle nie zależy albo owinąl sobie Ciebie wokół palca i jest pewnym siebie manipulantem, który wie, że i tak zostaniesz, że nie dasz rady, że nie możesz odejść..  Nie pozwól sobie na to. Każdy zasługuje na szczęście. Boisz się, że będzie Cię oczerniał przed wszystkimi - Ci prawdziwi zawsze staną za Tobą murem i zostaną po Twojej stronie, a tych nieprawdziwych to ...wiesz co 😉 Jeszcze poznasz kogoś, dla kogo nie będziesz którąś z opcji, a dla kogo będziesz bezwzględnym priorytetem. 
  • Może bała się powiedzieć Ci prawdy ? Wiedziała jak zareagujesz.  Może chciała się zmienić, zostawić przeszłość za sobą i wejść z czystą kartą w normalny, zdrowy związek właśnie z Tobą.  Im bardziej wypytywałeś, tym bardziej ona wiedziała jak jest to dla Ciebie istotne i jaka będzie Twoja reakcja.  A czy kłamała tylko w kwestii przeszłości i tematów z nią powiązanych czy również inne, bieżące sprawy ? 
 •  

 • Szkolenia dla firm

  Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji.

 • Blogs

×
×
 • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.