Jump to content
 • psycholog Rafał Marcin Olszak

  Rozwój osobisty czyli coaching z napędem na 4 koła - psycholog online

  Oto lista czterech tematów coachingowych, które zostaną poruszone.

  1. Cel i wizja: Pomoc w określeniu celów i stworzeniu inspirującej wizji, która będzie prowadzić do osiągnięcia sukcesu.
    
  2. Zarządzanie czasem i organizacja: Rozwinięcie umiejętności planowania, priorytetyzowania zadań, efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy.
    
  3. Rozwój osobisty i samoświadomość: Praca nad identyfikacją i rozwijaniem swoich mocnych stron, budowanie pewności siebie, zwiększanie samoświadomości i rozwijanie umiejętności autorefleksji.
    
  4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne: Poprawa umiejętności komunikacji, budowanie relacji, zarządzanie konfliktami i rozwijanie umiejętności współpracy.

  A teraz przyjrzyjmy się im i poćwiczmy!

  1. Określenie celów i stworzenie wizji

  Ćwiczenie pomoże Ci w określeniu swoich celów i stworzeniu inspirującej wizji. Często ludzie nie są w pełni świadomi swoich pragnień i nie mają jasno zdefiniowanych celów. Przez pracę nad tymi elementami, będziesz mógł lepiej skoncentrować swoje wysiłki, zmobilizować się i podjąć konkretne działania, które będą prowadzić do sukcesu.

  • Znajdź ciche i spokojne miejsce, gdzie będziesz mógł skupić się na sobie i myślach.
    
  • Weź głęboki oddech i zrelaksuj się. Pozwól swojemu umysłowi uspokoić się. Możesz przez kilka minut spokojnie pooddychać torem przeponowym (tak aby to brzuch falował, a nie klatka piersiowa) i wyobrazić sobie, że przebywasz w jakimś kojącym miejscu, na przykład na pomoście nad jeziorem w pogodny dzień.
    
  • Zastanów się nad swoimi aspiracjami i marzeniami. Co chciałbyś osiągnąć w różnych sferach swojego życia? Może to być związane z pracą, rodziną, zdrowiem, finansami, rozwojem osobistym itp.
    
  • Napisz wszystkie swoje cele na kartce. Staraj się być jak najbardziej szczegółowy i konkretny. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i motywujące.
    
  • Po napisaniu celów, zastanów się, jaka wizja jest z nimi powiązana. Jak widzisz siebie, gdy już osiągniesz te cele? Jakie korzyści przyniesie Ci ich realizacja? Jakie wartości będą dla Ciebie ważne w procesie dążenia do tych celów?
    
  • Po stworzeniu wizji, przeczytaj swoje cele i wizję raz jeszcze. Upewnij się, że są one spójne i inspirujące dla Ciebie. Możesz również zastanowić się, czy dodać jakieś dodatkowe cele lub dostosować je w razie potrzeby, oraz czy coś warto z tej listy wykluczyć, bo nie przystaje do reszty.
    
  • Przemyśl, jakie konkretne kroki musisz podjąć, aby zbliżyć się do realizacji swoich celów. Zapisz te kroki jako plan działania.
    
  • Na koniec, postaw sobie pytanie: "Co mogę zrobić już teraz, aby rozpocząć pracę nad osiągnięciem moich celów?" Zidentyfikuj jeden konkretny krok, który możesz podjąć natychmiast.

  Pamiętaj, że cele i wizje mogą się zmieniać wraz z rozwojem i doświadczeniem. Regularnie przeglądaj swoje cele i wizję, dostosowując je do swoich potrzeb i aspiracji. Pracuj systematycznie nad realizacją swoich celów, a dzięki temu będziesz mógł osiągnąć sukces i spełnienie.

  2. Planowanie czasu i organizacja

  Często życie może być pełne obowiązków, terminów i rozproszeń, co utrudnia efektywne zarządzanie czasem i organizację. Ćwiczenie, które proponuję, pomoże Ci rozwijać umiejętności planowania, ustalania priorytetów zadań oraz skutecznego zarządzania czasem. Dzięki temu będziesz mógł lepiej wykorzystać swoje możliwości, zwiększyć produktywność i poczuć większą kontrolę nad swoimi działaniami.

  • Przygotuj sobie notes, kalendarz lub użyj aplikacji do zarządzania czasem, w której będziesz rejestrować swoje zadania i plany.
    
  • Zastanów się nad swoimi priorytetami. Jakie są najważniejsze obszary Twojego życia, które wymagają uwagi i czasu? Może to być praca, życie rodzinne, edukacja, hobby, zdrowie itp.
    
  • Sporządź listę wszystkich zadań, które masz do wykonania. Zapisz zarówno te codzienne, jak i długoterminowe zadania. Pamiętaj o uwzględnieniu zarówno zadań zawodowych, jak i osobistych.
    
  • Po przygotowaniu listy zadań, przypisz im priorytety. Zastanów się, które zadania są najważniejsze i mają największy wpływ na osiągnięcie Twoich celów. Oznacz je jako priorytetowe.
    
  • Przydziel czas na wykonanie poszczególnych zadań. Wybierz konkretne dni i godziny, w których będziesz się nimi zajmować. Upewnij się, że twój plan uwzględnia czas na zadania o różnym stopniu trudności i pilności.
    
  • Ustal też czas na odpoczynek i relaks. Pamiętaj, że równowaga między pracą a odpoczynkiem jest kluczowa dla efektywnego zarządzania czasem.
    
  • Regularnie monitoruj swoje postępy i dostosowuj swój plan, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bądź elastyczny i gotowy na niespodziewane zmiany i sytuacje.
    
  • Praktykuj techniki skutecznego zarządzania czasem, takie jak tworzenie listy zadań na koniec każdego dnia, priorytetyzowanie zadań, wykorzystywanie technik planowania, takich jak Pomodoro czy metoda Eisenhowera.
    
  • Bądź konsekwentny w realizacji swojego planu. Trzymaj się ustalonych terminów i stawiaj sobie wyzwania, aby efektywnie wykorzystać swój czas.

  Pamiętaj, że efektywne zarządzanie czasem i organizacja to umiejętności, które można rozwijać stopniowo.

  Metoda Pomodoro

  Metoda Pomodoro jest techniką zarządzania czasem opracowaną przez Francesco Cirillo w latach 80. Nazwa tej metody pochodzi od popularnego wówczas zegara kuchennego w kształcie pomidora (pomodoro po włosku). Metoda Pomodoro opiera się na cyklicznym podziale czasu na interwały skoncentrowanej pracy i krótkich przerw, mających na celu zwiększenie produktywności i koncentracji.

  Główne zasady metody Pomodoro to:

  • Wybierz konkretny zadanie, na którym chcesz się skoncentrować.
    
  • Ustaw zegar lub minutnik na 25 minut - to jest czas trwania jednego "pomodoro".
    
  • Pracuj intensywnie nad wybranym zadaniem przez całe 25 minut, unikając wszelkich rozproszeń i przerywań.
    
  • Po zakończeniu 25 minut, zrób krótką przerwę trwającą 5 minut. Wykorzystaj ten czas na relaks, poruszanie się, rozciąganie lub inną aktywność, która pozwoli Ci się odprężyć.
    
  • Po każdej serii czterech "pomodoro" (czyli czterech 25-minutowych sesji pracy), zrób dłuższą przerwę, trwającą około 15-30 minut. Ta przerwa pozwoli Ci na regenerację i odświeżenie umysłu.
    
  • Kontynuuj cykl "pomodoro" z kolejnymi 25-minutowymi interwałami pracy i przerwami, dopóki nie ukończysz swojego zadania.

  Metoda Pomodoro opiera się na założeniu, że krótkie, skoncentrowane interwały pracy z przerwami pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu produktywności, poprawiając skupienie i wydajność. Ograniczenie czasu pracy do 25 minut pomaga również w pokonywaniu prokrastynacji i zachęca do podjęcia działania.

  Należy pamiętać, że metoda Pomodoro nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich osób i zadań. Niektóre zadania mogą wymagać dłuższego czasu, a innym osobom może być trudno skupić się przez pełne 25 minut. Ważne jest dostosowanie metody do indywidualnych preferencji i potrzeb, aby znaleźć optymalną strategię zarządzania czasem i koncentracji.

  Metoda Eisenhowera

  Metoda Eisenhowera, znana również jako macierz Eisenhowera, to narzędzie służące do priorytetyzacji zadań i zarządzania czasem. Została opracowana na podstawie zasad, którymi kierował się były prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhower. Ta metoda pozwala skoncentrować się na najważniejszych i najpilniejszych zadaniach, aby zwiększyć efektywność i skuteczność w zarządzaniu obowiązkami.

  Macierz Eisenhowera składa się z czterech kwadratów, które grupują zadania na podstawie ich ważności i pilności:

  • Zadania ważne i pilne: Te zadania są najwyższym priorytetem i wymagają natychmiastowej uwagi. Są to zadania, które mają bezpośredni wpływ na Twoje cele, misję lub kluczowe terminy. Skoncentruj się na ich wykonaniu jak najszybciej.
    
  • Zadania ważne, ale niepilne: Te zadania mają długoterminowe znaczenie dla osiągnięcia Twoich celów, ale nie wymagają natychmiastowej uwagi. Planuj i organizuj czas, aby skutecznie wykonywać te zadania, zapobiegając ich eskalacji i stawianiu ich na drugi plan.
    
  • Zadania pilne, ale nieważne: Te zadania wydają się naglące, ale nie przyczyniają się bezpośrednio do realizacji Twoich celów. Spróbuj zminimalizować lub delegować te zadania, aby skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.
    
  • Zadania nieważne i niepilne: To zadania, które nie mają dużego znaczenia dla osiągnięcia Twoich celów i nie są pilne. Unikaj poświęcania czasu na te zadania, które jedynie rozpraszają i odciągają uwagę od bardziej istotnych kwestii.

  Przy korzystaniu z metody Eisenhowera ważne jest przypisanie zadaniom odpowiednich kategorii i konsekwentne działanie zgodnie z ich priorytetem. Może to wymagać umiejętności eliminowania rozpraszaczy, delegowania zadań i skupiania się na najważniejszych sprawach, które przyczynią się do osiągnięcia długoterminowych celów.

  Metoda Eisenhowera pomaga w efektywnym zarządzaniu czasem, eliminowaniu prokrastynacji i skupianiu się na zadaniach o największym znaczeniu. Pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia i zapewnia lepszą kontrolę nad priorytetami i terminami.

  3. Rozwój osobisty i samoświadomość

  Rozwój osobisty jest nieodłączną częścią życia, która pozwala nam stawać się lepszymi wersjami samych siebie. Ćwiczenie, które proponuję, skupia się na autorefleksji i identyfikowaniu swoich mocnych stron. Poprzez zrozumienie swojego potencjału i budowanie pewności siebie, będziesz mógł rozwijać się w wielu sferach życia. Ten proces pomaga odkryć swoje wewnętrzne zasoby, które mogą prowadzić do sukcesu.

  • Znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mógł/a skupić się na sporządzaniu listy zadań.
    
  • Weź kartkę papieru i długopis lub otwórz dokument na komputerze, aby rozpocząć tworzenie listy.
    
  • Sporządź listę wszystkich zadań, które masz do wykonania. Zapisz zarówno te codzienne, jak i długoterminowe zadania. Pamiętaj o uwzględnieniu zarówno zadań zawodowych, jak i osobistych.
    
  • Przejdź w swojej pamięci przez różne obszary swojego życia, takie jak praca, dom, zdrowie, finanse, rozwój osobisty, relacje, i zastanów się, jakie zadania należy wykonać w każdym z tych obszarów. Niezależnie od tego, czy są to małe codzienne zadania czy większe cele, zapisz wszystko.
    
  • Staraj się być jak najbardziej szczegółowy/a i konkretne w opisie zadań. Na przykład, zamiast napisać "Przygotować prezentację", możesz napisać "Przygotować prezentację na spotkanie z klientem X, badając konkurencję i prezentując nowe rozwiązania".
    
  • Kontynuuj dodawanie zadań, aż wyczerpiesz wszystkie swoje obowiązki. Staraj się nie pomijać żadnego zadania, nawet jeśli wydaje się ono mało istotne. Każde zadanie ma swoje miejsce na liście.
    
  • Po sporządzeniu listy zadań, przeglądaj ją i zastanów się, czy brakuje czegoś ważnego. Dodaj zadania, które mogły Ci umknąć. W miarę upływu czasu i pojawiania się nowych zadań, pamiętaj o aktualizowaniu listy.
    
  • Teraz, gdy masz kompletną listę zadań, możesz przejść do ich priorytetyzacji, korzystając z różnych metod, takich jak metoda Eisenhowera, ocena skali ważności i pilności, czy użycie innych kryteriów, które są dla Ciebie istotne.
    
  • Dzięki temu ćwiczeniu będziesz miał/a jasny i kompletny obraz wszystkich zadań, które masz do wykonania. Będziesz mógł/a lepiej zorganizować swój czas, ustalić priorytety i skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.
    
  • Kiedy masz pełną listę zadań, łatwiej jest zidentyfikować te, które są pilne i ważne, oraz te, które można przesunąć lub delegować. Możesz również planować długoterminowe cele i zapewnić, że nie umkną Ci żadne zadania.

  Pamiętaj, że lista zadań nie jest statyczna i może ulegać zmianom wraz z pojawianiem się nowych obowiązków lub zmieniającymi się priorytetami. Regularne przeglądanie i aktualizacja listy pozwoli Ci na utrzymanie porządku i kontrolę nad zadaniami.

  NA MARGINESIE: Książki na temat rozwoju osobistego, coachingu
  i psychologii znaleźć można w bardzo dobrych cenach tutaj.

  Dzięki ćwiczeniu sporządzania listy zadań zyskasz pewność, że nic nie umknie Ci z oczu, będziesz bardziej zorganizowany i skuteczniejszy w zarządzaniu swoim czasem. Będziesz mieć większą klarowność co do tego, jakie zadania należy wykonać i w jaki sposób można nimi zarządzać, co przyniesie Ci większą efektywność i satysfakcję z osiągania celów.

  4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne

  Komunikacja jest podstawowym narzędziem do nawiązywania i utrzymywania zdrowych i satysfakcjonujących relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Poprzez skuteczną komunikację możemy budować zaufanie, zrozumienie i empatię, co przyczynia się do lepszej jakości naszych interakcji. Komunikacja umożliwia nam wyrażanie naszych myśli, uczuć, potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu inni ludzie mogą lepiej zrozumieć nasze intencje i odpowiednio na nie reagować. Poprzez skuteczną komunikację jesteśmy w stanie skuteczniej rozwiązywać problemy i konflikty. Otwarta i konstruktywna komunikacja pozwala na wyrażanie różnych perspektyw, słuchanie drugiej strony i poszukiwanie kompromisów. W środowisku zawodowym komunikacja odgrywa kluczową rolę w efektywnym działaniu zespołów, zarządzaniu projektem oraz współpracy z klientami i współpracownikami. Jasne przekazywanie informacji, wyrażanie oczekiwań i słuchanie innych osób przyczynia się do osiągania lepszych rezultatów. Poprawa umiejętności komunikacyjnych przyczynia się do naszego rozwoju osobistego. Umiejętność wyrażania siebie, słuchania drugiej osoby, zadawania właściwych pytań i rozumienia innych perspektyw pomaga nam budować pewność siebie, zdobywać wiedzę i doskonalić nasze relacje z innymi ludźmi. Podsumowując, komunikacja jest fundamentem udanych relacji, efektywnego działania i osobistego rozwoju. Jest kluczowym narzędziem, które pozwala nam lepiej się rozumieć, współpracować i budować harmonię zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

  Aktywne słuchanie

  Ćwiczenie, które proponuję, skupia się na dwóch ważnych aspektach komunikacji: słuchaniu aktywnym i empatii. Poprzez praktykowanie tych umiejętności możemy wzmocnić nasze relacje z innymi i osiągnąć lepsze rezultaty w interakcjach międzyludzkich.

  • Znajdź spokojne miejsce, gdzie będziesz mógł skupić się na ćwiczeniu.
    
  • Wybierz osobę, z którą chcesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Może to być bliska osoba, współpracownik, przyjaciel lub członek rodziny.
    
  • Zaproponuj tej osobie rozmowę, w której będziesz mógł ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne. Wyjaśnij, że chcesz skoncentrować się na słuchaniu aktywnym i empatii, aby lepiej zrozumieć jej/ego perspektywę i poprawić jakość waszej komunikacji.
    
  • Rozpocznij rozmowę i zadawaj pytania, aby zgłębić myśli, uczucia i doświadczenia tej osoby. Praktykuj słuchanie aktywne, czyli skupienie się na tym, co mówi i pokazanie zainteresowania. Unikaj przerywania lub skupiania się na własnych myślach i odpowiedziach.
    
  • Stosuj empatię, starając się zrozumieć perspektywę tej osoby i wczuć się w jej/ego emocje. Spróbuj zobaczyć sytuację z jej/ego punktu widzenia i wyraź to, używając słów, takich jak "Wydaje mi się, że to musiało być trudne dla Ciebie" lub "Rozumiem, że czujesz się zraniona/zraniony przez to, co się stało".
    
  • Praktykuj aktywne słuchanie poprzez powtarzanie lub podsumowywanie tego, co usłyszałeś. Możesz powiedzieć: "Chcę upewnić się, że dobrze rozumiem. Czy mogę to powtórzyć, aby mieć pewność, że słyszałem Cię prawidłowo?"

  Kontynuuj rozmowę, kładąc nacisk na skupienie się na drugiej osobie i jej potrzebach. W miarę możliwości, unikaj skupiania się na sobie i swoich własnych reakcjach.

  Asertywność

  Oto zestaw 6 sytuacji, w których trzeba zareagować asertywnie:

  • Kiedy ktoś cię krytykuje publicznie.
    
  • Kiedy ktoś narusza twoje granice.
    
  • Kiedy ktoś cię zmusza do czegoś, czego nie chcesz robić.
    
  • Kiedy ktoś cię obraża lub używa nieodpowiedniego języka.
    
  • Kiedy ktoś cię ignoruje lub nie traktuje cię poważnie.

  A to przykłady, jak można wypowiedzieć się asertywnie w poszczególnych sytuacjach:

  • Kiedy ktoś cię krytykuje publicznie:
   "Doceniam twoją opinię, ale uważam, że krytykowanie mnie publicznie nie jest właściwym sposobem rozwiązania problemu. Proszę o bardziej prywatną rozmowę na ten temat."
   "Mam prawo do własnej opinii i podejścia do sytuacji. Nie zgadzam się z twoją krytyką i proszę, abyś zachował ją dla siebie."
    
  • Kiedy ktoś narusza twoje granice:
   "Proszę, przestań dotykać mnie bez mojej zgody. To narusza moją prywatność i komfort."
   "Nie jestem gotowy na rozmowę na ten temat, proszę, zostaw mnie w spokoju."
    
  • Kiedy ktoś cię zmusza do czegoś, czego nie chcesz robić:
   "Nie jestem zainteresowany tym, co proponujesz. Nie zrobię tego."
   "Mam prawo do własnych decyzji i nie czuję się zobowiązany do zrobienia tego, o co prosisz. Nie zrobię tego."
    
  • Kiedy ktoś cię obraża lub używa nieodpowiedniego języka:
   "Proszę, mów do mnie z szacunkiem i uprzejmością. Nie toleruję obrażania."
   "Nie zgadzam się na używanie takiej mowy lub języka w moim towarzystwie. Proszę, przestań."
    
  • Kiedy ktoś cię ignoruje lub nie traktuje cię poważnie:
   "Czuje się ignorowany i nie jest to dla mnie akceptowalne. Proszę, posłuchaj, co mam do powiedzenia."
   "Nie przerywaj mi i zacznij mnie słuchać, bo chcę ci przekazać swój punkt widzenia."

  W ramach treningu asertywności napisz samodzielnie po jednym asertywnym komunikacie do każdej sytuacji. Zauważ, że każdy tego typu komunikat zawiera krótki opis stanu faktycznego (jak jest) oraz jasny przekaz, czego się chce lub nie chce.

  Asertywne odmawianie

  Oto kolejne krótkie ćwiczenie, które pomoże wzmocnić asertywność:

  • Wybierz jedną sytuację, w której zazwyczaj nie czujesz się pewnie, na przykład mówienie "nie" lub prośba o pomoc.
    
  • Przygotuj kilka zdań, w których jasno i zdecydowanie wyrażasz swoje stanowisko w tej sytuacji.
    
  • Powtarzaj te zdania na głos lub w myślach kilka razy dziennie przez kilka dni, aby zapamiętać je dobrze i poczuć się z nimi bardziej pewnie.
    
  • Kiedy pojawi się okazja, w której musisz wyrazić swoje zdanie w tej sytuacji, użyj swoich przygotowanych zdań i staraj się mówić zdecydowanie i pewnie.

  Pamiętaj, że asertywność wymaga ćwiczeń i czasu, więc nie zrażaj się, jeśli na początku będziesz czuł się nieco niepewnie. Powtarzaj ćwiczenie i pozwól sobie na sukcesy i porażki, które będą dla ciebie wartościowym doświadczeniem.

  Oto przykład wykonania powyższego ćwiczenia na asertywność:

  • Wybrałem sytuację, w której zazwyczaj nie czuję się pewnie, czyli kiedy muszę powiedzieć "nie" w pracy, gdy prosi mnie szef o zrobienie dodatkowej pracy po godzinach.

   Przygotowałem kilka zdań, w których wyrażam swoje stanowisko jasno i zdecydowanie: "Niestety, nie jestem w stanie zrobić dodatkowej pracy po godzinach dziś wieczorem, ponieważ mam już inne zobowiązania", "Chciałbym pomóc, ale muszę zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym" i "Proszę zrozumieć, że jest to dla mnie zbyt dużo obowiązków, aby zrobić to dzisiaj wieczorem".

   Powtarzałem te zdania na głos i w myślach kilka razy dziennie przez kilka dni, aby zapamiętać je dobrze i poczuć się z nimi bardziej pewnie.

   Kiedy pojawiła się okazja, w której musiałem powiedzieć "nie" szefowi w pracy, użyłem swoich przygotowanych zdań i mówiłem zdecydowanie i pewnie. Powiedziałem, że nie jestem w stanie zrobić dodatkowej pracy po godzinach, ale jestem gotów porozmawiać o tym, kiedy będzie to możliwe w innym czasie.

   Mimo początkowego niepokoju, poczułem się pewniej, kiedy miałem swoje zdefiniowane zdania i wiedziałem, jak powiedzieć "nie" zdecydowanie i uprzejmie. To ćwiczenie pomogło mi wzmocnić moją asertywność i poczuć się pewniej w sytuacjach, w których muszę wyrażać swoje stanowisko.

  Rozwój osobisty jest niewątpliwie wartościowy z wielu powodów. Warto zauważyć, że jest to proces ciągły i indywidualny, który wymaga zaangażowania i determinacji. Inwestowanie w siebie i swoje umiejętności przynosi jednak liczne korzyści, wpływając na jakość naszego życia i osiąganie sukcesów.

   

  SKOCZ DO: 
  Księgarnia >>>> | Apteka >>>> | Uroda >>>> | Sport >>>> | Dziecięce >>>> | Moda >>>>

  • Podoba mi się to 1  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 12 Guests (See full list)

 • Psycholog online

 • Polski psycholog online - Psychoterapia przez Skype Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Hiszpania

 • Psycholog przez Skype  |  Darmowa porada przez forum
  Gabinet Ocal Siebie to internetowa klinika psychologiczna, w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Więcej... 

  psycholog Rafał Marcin Olszak • Forum psychologiczne

  • Cześć wszystkim, mam nadzieję, że każdy z was miło spędza ostatnio czas i wieczór. Dawno temu napisałem tu jeden wątek, i przypomniałem sobie o istnieniu tego forum. I choć pod nim nic nie odpowiedziałem, za co przepraszam to jestem wdzięczny pomogło mi to.   Ale dość o tym, chciałem się podzielić tutaj z problemem... Lub kilkoma z nimi, z którymi się mierze ostatnio.   Na samym początku powtórzę że jestem studentem zaczynający pisać pracę inżynierską, a także chłopakiem  w trzyletnim związku. W ostatnim czasie  mam wahania nastroju, nie czegoś w stylu że coś mi się nie udało, a potem będzie odwrotnie. Dużo myślę...bardzo dużo wiem jak to potrafi zniszczyć człowieka. I sam to odczuwam, staram się to ograniczać i mi się to udawało, ale po prostu nie wiem co mam zrobić.  Głównie czuję poczucie winny...poczucie, że nie daje z siebie wszystkiego co mogę, to że popełniam błędy i ranie swoją dziewczynę. Za każdym razem jak mówiłem jej że coś mi się nie podoba, to albo mówiła,że ma poczucie winny przez to, albo mówię ciągle pretensje.   I choć nie uważam tego za pretensje i nie chciałem by tego tak odczuła co jej za każdym razem mówię. To jednak , za każdym razem mam różne źle, negatywne emocje na ten temat. Np. przez ostatnie 3 tygodnie, zachowywała się dziwnie z powodu tego, że ja zraniłem ( nie, żadna zdrada, zraniłem ja w inny sposób który tu nie jest ważny tak naprawdę ). Nie odpisywała za dużo, a dokładniej mówiąc 1 wiadomość w ciągu dnia, nie okazywała uczuć czy też chęci i możliwości spotkania się. Dosłownie utrata dziewczyny. Po tym czasie czułem się źle, po raz pierwszy miałem pretensje i złość o takie głupoty...ale czy słusznie ? Chciałbym sądzić że tak. Ja codziennie pisze dzień dobry  i dobranoc. Codziennie pisze w ciągu dnia parę wiadomości czy to z zapytaniem jak się czuje czy wszystko w porządku kończąc na odpocznij i miłego dnia. Pytam się o możliwość spotkania  lub rozmowy.  I choć niektórzy z was powiedzą że to nie problem. To jednak  chciałbym zostać potraktowany tak jak ja traktuje.   Możecie powiedzieć że ma problemy, probelm jest taki że była "zła " za to że ja zraniłem choć powiedziała że nic się nie stało...jednak się stało. Po 3 tygodniach jej powiedziałem podczas rozmowy co o tym myślę...załamałem się już, a nie chciałem że by się to zbierało i było gorzej. Stwierdziła że to jej wina i poprawi, zmieni swoje zachowanie. I choć uważałem "że ej będzie lepiej będzie fajnie i tak dalej to nie nie było"   Musiałem znaleźć inny powód ( tak nie podoba mi się to, ale nie potrafię zrozumieć czemu ). Byliśmy umówieni na bal, takie coś w stylu studniówki, zaprosiłem ja i wszystko było pięknie do paru dni przed, gdy jej przypomniałem to nie pamiętała. A po tym jak się zorientowała to była cicho przez 5 minut. Potem rzekła, " przepraszam nie pójdę ". Po zapytaniu dlaczego, odpowiedziała że nie czuje się dobrze by iść, psychicznie dobrze...   Nie nakładem presji, bo nie chciałem by się gorzej czuła, ale po zapytaniu kiedy możemy się spotkać w inny dzień to powiedziała że nie możemy bo nie ma czasu. Nawet w weekend... I ja rozumeim wszystko, ale poważnie nie widzieć kogoś 3 tygodnie a teraz się dowiedziałem że w ciągu następnych 2 tygodnie znowu ( mamy wolne ). Całej sytuacji nie poprawia fakt, że dowiedziałem się, że idzie w jeden dzień ( jutro ) na przegląd kapel. Tylko ja o tym zapomniałem, a ona kupiła bilet by iść ( sama), po zapytaniu ostatnio czemu ma bilet na to to powiedziała że idzie. Sądziłem że to super bo też chciałem pójść, ale głównie dla niej bo nie spotykaliśmy się dawno. A to świetna okazja akurat. Niestety jak ja zapytałem czemu nie zaproponowała mi wyjścia z nią to powiedziała : " nie mogę iść sama ?"   Nie sądziłem że kiedyś usłyszę od niej takie słowa... Może nie jestem idealny, i tak jestem zazdrosny jak jakiś facet ją obmacuje w nieodpowiedni sposób, ale nigdy jej nie zabraniałem wychodzenia nigdzie. Staram się ja uszczęśliwiać i pytam ja często czy jest coś co chciała by żebym poprawił.   I to wdrażam zawsze    I powiecie pewnie głupie problemy nie? Kup bilet i idź, ta nie ma już....   I fajnie że się będzie dobrze bawić w klubie, ale boli mnie że nie mogę spędzić czasu z osobą na której mi zależy.   Czuję się okropnie, dosłownie, ale na szczęście tylko jak jestem sam lub się załamie przy niej... Nie czuję się jakbym był jej chłopakiem, czuję czasami że jestem nic nie znaczący.    A i jeszcze jedno po tym jak ja zraniłem ( po 3 tygodniach ) nie mogę jej dużo przytulać i dawać pocałunków nie mówiąc o czymś więcej, bo się odsuwa i mówi nie. Nawet nie chodzi sex tylko o odwzajemnienie samych czułości których nie robi.   Proszę o pomoc, dla niektórych z was mogą to być dziecinne lub niezrozumiałe problemy. Jako facet nie czuje się dobrze dzieląc się z tym jakie MMA problemy. Uznaje że to moja wina, bo chciałbym mieć świadomość że mogę to zmienić, lub poprawić  po swojej stronie by było lepiej.   Za chęć przeczytania i pomocy dziękuję serdecznie,  i życzę wszystkim cudownego wieczoru.            
  • Przeczytaj to co napisałaś jeszcze raz i zastanów się.. Jeżeli Ty to wszystko znosisz i jeszcze nie zwariowalaś to jesteś bardzo silną kobietą więc dasz sobie radę ze wszystkim. Nie proś się o jego uwagę, zainteresowanie, czas.. Jeżeli on nawet nie może postarać się spokojnie z Tobą porozmawiać to albo mu faktycznie w ogóle nie zależy albo owinąl sobie Ciebie wokół palca i jest pewnym siebie manipulantem, który wie, że i tak zostaniesz, że nie dasz rady, że nie możesz odejść..  Nie pozwól sobie na to. Każdy zasługuje na szczęście. Boisz się, że będzie Cię oczerniał przed wszystkimi - Ci prawdziwi zawsze staną za Tobą murem i zostaną po Twojej stronie, a tych nieprawdziwych to ...wiesz co 😉 Jeszcze poznasz kogoś, dla kogo nie będziesz którąś z opcji, a dla kogo będziesz bezwzględnym priorytetem. 
  • Może bała się powiedzieć Ci prawdy ? Wiedziała jak zareagujesz.  Może chciała się zmienić, zostawić przeszłość za sobą i wejść z czystą kartą w normalny, zdrowy związek właśnie z Tobą.  Im bardziej wypytywałeś, tym bardziej ona wiedziała jak jest to dla Ciebie istotne i jaka będzie Twoja reakcja.  A czy kłamała tylko w kwestii przeszłości i tematów z nią powiązanych czy również inne, bieżące sprawy ? 
 •  

 • Szkolenia dla firm

  Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji.

 • Blogs

×
×
 • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.