Jump to content
  • PODCASTY.jpg

Walka o równouprawnienie a marketing


psycholog Rafał Marcin Olszak

502 views

"Kup pan kubek, bo walczymy o równouprawnienie."

"Obejrzyj pan nasz program, bo walczymy o równouprawnienie."

"Zaufaj nam, bo walczymy o równouprawnienie."

- Nie, dziękuję, wiem, że to tylko reklama!

Troska o równouprawnienie to szlachetna idea, ale pod jej pretekstem nie zawsze czynione jest coś rzeczywiście pożytecznego. Nie ma natomiast gorszego zła niż zło przebrane za dobro. Niestety, fałszywa walka o równouprawnienie to zjawisko, które nie jest rzadkie. 

Wykorzystywanie idei walki o równouprawnienie niekiedy odbywa się w celu uzyskania korzyści politycznych. Niektórzy politycy wykorzystują hasło walki o równouprawnienie w celu zdobycia poparcia wyborców, ale w praktyce nie podejmują działań, które prowadziłyby do rzeczywistej poprawy sytuacji różnych grup społecznych. Może to prowadzić do sytuacji, w której hasło walki o równouprawnienie staje się jedynie elementem retoryki politycznej.

Problematyczne mogą być także organizacje fałszywie działające na rzecz walki o równouprawnienie. Niestety, zdarza się, że pewne ugrupowania wykorzystują ideę walki o równouprawnienie jako pretekst do pozyskania funduszy lub uzyskania korzyści finansowych. Często takie organizacje nie mają rzeczywistego wpływu na sytuację społeczną i nie podejmują działań, które przyczyniają się do poprawy sytuacji różnych grup społecznych. Tego typu podmioty traktują tylko ideę równouprawnienia jako modny, nośny, dobrze kojarzący się slogan marketingowy lub sposób na ocieplanie wizerunku. 

Bywa, że odbywają się kampanie reklamowe wykorzystujące ideę walki o równouprawnienie w celu promocji produktów. Niekiedy kampanie marketingowe wykorzystują ideę walki o równouprawnienie jako element swojej strategii reklamowej, co może prowadzić do krytyki za wykorzystywanie ważnej idei społecznej do celów komercyjnych.

Ważne jest, aby wszyscy zaangażowani w walkę o równouprawnienie byli świadomi możliwości nieetycznego wykorzystywania tej idei, oraz aby podejmować rzeczywiste działania, które przyczyniają się do poprawy sytuacji różnych grup społecznych. Należy być wyczulonym na pozorne, manipulacyjne wykorzystywanie idei do uzyskiwania profitów.

Realna troska o równouprawnienie jest procesem dążenia do zrównoważenia szans, możliwości i praw pomiędzy różnymi grupami społecznymi, które doświadczają dyskryminacji i nierówności. Równouprawnienie to nie tylko kwestia formalnego prawa do równości, ale także równości w dostępie do zasobów, szans i możliwości.

Troska o równouprawnienie jest ważnym elementem budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, które szanuje różnorodność i umożliwia jednostce wykorzystanie swojego potencjału. W rzeczywistości, społeczeństwa, w których panuje równouprawnienie, cechują się większymi poziomami zaangażowania i partycypacji społecznej, zwiększoną innowacyjnością i postępem technologicznym, a także poprawą jakości życia. Idea ta nie powinna być wykorzystywana do celów sprzecznych z jej zamysłem - na przykład wybiórczej walki o równouprawnienie lub do tłumienia głosów krytyki wobec organizacji, które czynią więcej szkody niż pożytku. 

Należy zachować zdrową dozę sceptycyzmu i pewien krytycyzm przy ocenie sytuacji, kiedy napotykamy slogany walki o równouprawnienie. Przyglądajmy się rzetelnie, co za tym stoi. I ile produktów reklamowanych jest na stronie internetowej, na której tego typu deklaracje czytamy. Oraz czy pod pretekstem walki o równouprawnienie jednych nie dąży się do dyskryminacji kogoś innego.

Mój Instagram, mój YouTube.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.