Jump to content
  • PODCASTY.jpg

Czy parytety są tym z czym walczą?


psycholog Rafał Marcin Olszak

527 views

Ideę parytetów krytykują przede wszystkim osoby, które uważają, że wprowadzenie takiej zasady jest formą dyskryminacji i neguje zasadę równości. Oto kilka krytyk dotyczących idei parytetów:

Dyskryminacja - jedną z najważniejszych krytyk dotyczących parytetów jest to, że wprowadzenie takiej zasady jest formą dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub inne cechy. Zasada ta faworyzuje jedną grupę społeczną kosztem innej, co jest sprzeczne z ideą równości.

Brak uwzględnienia indywidualnych kompetencji - według krytyków, wprowadzenie parytetów do rad nadzorczych i innych organów instytucji publicznych może skutkować sytuacją, w której osoby o słabszych kompetencjach i doświadczeniu zyskają stanowiska dzięki temu, że przynależą do jakiejś grupy. W ten sposób, takie osoby mogą zastępować lepiej wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi, co z kolei może negatywnie wpłynąć na jakość zarządzania.

Wybiórcze faworyzowanie jednych cech kosztem innych - krytycy zwracają uwagę na to, że wprowadzenie określonych parytetów może nie uwzględniać pewnych czynników selektywnie czyniąc preferencyjnymi tylko wybrane. Jeśli na przykład parytet byłby związany z płcią, nie byłyby uwzględnione kwestie takie jak rasa czy orientacja seksualna. W imię teoretycznej troski o równouprawnienie marginalizowano by niektóre grupy mniejszościowe. 

Zbyt mało osób zainteresowanych określonym zagadnieniem - innym argumentem krytyków jest to, że zbyt mało osób jest zainteresowanych polityką i kierowaniem instytucjami publicznymi albo pracą w określonych zawodach. Wprowadzenie parytetów może zatem skutkować sytuacją, w której niektóre grupy zmuszone są do pełnienia funkcji, których nie chcą i dla których nie są odpowiednio przygotowane.

Nieefektywność - niektórzy krytycy uważają, że wprowadzenie parytetów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ponieważ w przypadku, gdy określone osoby nie będą miały wystarczającej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, wprowadzenie parytetów nie poprawi ich sytuacji.

Podsumowując, krytyka idei parytetów skupia się przede wszystkim na tym, że wdrożenie tej zasady może prowadzić do dyskryminacji jednych grup i faworyzowania innych, co jest sprzeczne z zasadą równości.

Mój Instagram, mój YouTube.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.