Jump to content
  • entries
    66
  • comments
    3
  • views
    8,190

About this blog

Blog byłego eksperta prowadzącego eksperyment społeczny z którego relację "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowano w telewizji.

Entries in this blog

Kultura anulowania próbuje zmieniać przeszłość

Kultura anulowania, poprzez swoje działania i postawy, dąży do pewnego rodzaju zmiany przeszłości. Można uzasadnić tę tezę na kilka sposobów. Kultura anulowania często skupia się na prześladowaniu i wykluczaniu osób, które w przeszłości popełniły błędy lub wyraziły kontrowersyjne poglądy. Zamiast postrzegać przeszłość jako czas, w którym popełniono określone czyny czy wypowiedzi, kultura anulowania dąży do ich przedstawiania jako stałych, nieusuwalnych wad jednostki. W ten sposób, poprzez o

Mroczne aspekty psychologii

Psychologia, jako nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu, posiada również swoje mroczne aspekty, które mogą być wykorzystywane do osiągania złych celów. Przykłady takiego wykorzystania psychologii mogą być szokujące. Jednym z takich przykładów jest manipulacja psychologiczna. Złośliwe jednostki mogą stosować techniki manipulacji emocjonalnej i poznawczej w celu kontroli, wyzysku lub szkodzenia innym. Może to obejmować wykorzystywanie wiedzy na temat ludzkiej psychiki, różne apsekty psychologii

Kultura anulowania a deformowanie rzeczywistości

Koncerny próbują deformować rzeczywistość, przedstawiać ją w sposób całkowicie sprzeczny z prawdą, broniąc się przy tym kreacją artystyczną, co właściwie jest przyznaniem się do winy, bo prawda nie jest fikcją. Na przykład „Królowa Kleopatra” od Netflixa nadal wzbudza kontrowersje. Najwyższa Rada Starożytności otwarcie określiła nowy dokument mianem rażącego błędu historycznego, oskarżyła twórców o próbę zakłamywania dziedzictwa historycznego Egiptu.  Niektóre książki pisze się od nowa, by

Ojcostwo dezinformacyjne

Jak donosi RMF FM "We Francji testy na ojcostwo są zakazane, a za wykonywanie ich poza granicami prawo przewiduje karę roku więzienia i 15 tysięcy euro grzywny. Zgodnie z francuskim prawem, może je nakazać jedynie sąd w pewnych okolicznościach, w tym podczas procedury rozwodowej. W takich przypadkach sprawdzanie ojcostwa może trwać nawet kilka lat." Powód? Dobro kobiety ponad wszystko. Gazeta "Le Parisien" wskazuje, że weryfikacja ojcostwa doprowadza czasem do trzęsienia ziemi w życiu rodzinnym,

Dlaczego jest mniej małżeństw

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do spadku popularności instytucji małżeństwa w ostatnich latach.  W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpiły znaczące zmiany w kulturze, w tym zmiany w sposobie myślenia o małżeństwie. Wiele osób obecnie bardziej skupia się na karierze i indywidualnym rozwoju niż na życiu rodzinnym, w małżeństwie. Dodatkowo, zachodzące zmiany kulturowe również wpływają na to, że dokonują się przemiany w postrzeganiu ról płciowych. Wiele kobiet teraz chce być nie

Dlaczego ludzie oglądają horrory?

Ludzie oglądają horrory z różnych powodów, w tym dla rozrywki, doświadczenia emocjonalnego, zdobywania wiedzy o ludzkich lękach i emocjach, czy też aby poczuć się żywi i pobudzeni. Jeden z powodów, dla których ludzie lubią oglądać horrory, to chęć doświadczenia silnych emocji i pobudzenia. Horrory często wywołują strach, grozę i napięcie, które mogą być bardzo intensywne i dają poczucie "odblokowania" emocjonalnego, co dla niektórych osób może być bardzo satysfakcjonujące. Innym powode

Szkodliwe przekonania a toksyczny związek

Istnieją różne problematyczne przekonania, które mogą wpłynąć negatywnie na relację lub wręcz stanowić istotny czynnik powodujący, że związek stanie się toksyczny. Oto kilka przykładów. Destrukcyjne przekonanie, że "miłość to cierpienie, które uszlachetnia", jest szkodliwe i może prowadzić do toksycznych związków, w których osoby uważają, że cierpienie jest nieuniknione i stanowi nieodłączną częścią miłości. Miłość to uczucie, które ma przynosić radość, wzajemne wsparcie, zrozumienie i wzro

Walka o równouprawnienie a marketing

"Kup pan kubek, bo walczymy o równouprawnienie." "Obejrzyj pan nasz program, bo walczymy o równouprawnienie." "Zaufaj nam, bo walczymy o równouprawnienie." - Nie, dziękuję, wiem, że to tylko reklama! Troska o równouprawnienie to szlachetna idea, ale pod jej pretekstem nie zawsze czynione jest coś rzeczywiście pożytecznego. Nie ma natomiast gorszego zła niż zło przebrane za dobro. Niestety, fałszywa walka o równouprawnienie to zjawisko, które nie jest rzadkie.  Wykorzysty

Ustawa "mieszkanie za pomówienie"

Wyobraź sobie, że masz mieszkanie. Wyobraź sobie, że pozwalasz komuś wprowadzić się do niego, ponieważ wierzysz w dobre intencje tej osoby, z którą chcesz rozwijać relację. Wyobraź sobie, że mylisz się i osoba ta ma złą wolę. Wyobraź sobie, że to nie jest fikcja literacka, bo naprawdę możesz zostać wyrzucony z własnego mieszkania na podstawie fałszywego oskarżenia. Nie uchroni cię przed tym domniemanie niewinności. To ty będziesz musiał udowadniać, że nie jesteś wielbłądem.  Jak pisze porta

Psychologia cenzury

Cenzura, często będąca celem kultury anulowania, może mieć wiele negatywnych skutków psychologicznych, zarówno dla osób poddawanych cenzurze, jak i dla tych, którzy dokonują cenzury.  Dla osób poddawanych cenzurze: Cenzura może prowadzić do poczucia ograniczenia wolności słowa, a co za tym idzie, do frustracji, gniewu i dezorientacji. Osoby poddawane cenzurze mogą czuć się skrępowane i zniechęcone do wyrażania swoich myśli i uczuć, co może prowadzić do izolacji społecznej i depresji.  

Pojęcie patriarchatu a demagogia feministyczna

Jednym z argumentów kwestionujących pojęcie patriarchatu jest fakt, że pojęcie to może prowadzić do uproszczeń i uogólnień. Nie wszystkie męskie systemy są opresyjne i nie wszystkie kobiece struktury są strukturami pod opresją.  Pojęcie patriarchatu jest również krytykowane za swoją abstrakcyjność i trudność w zastosowaniu w badaniach naukowych. Niektórzy krytycy twierdzą, że koncepcja ta jest zbyt ogólna i nie uwzględnia różnych czynników społecznych i kulturowych, które wpływają na relacj

Narody bywają pokonywane bez walki

Z psychologicznego punktu widzenia, bez walki osłabianie narodu odbywa się na dwa zasadnicze sposoby. Osłabienie narodu poprzez skłócanie obywateli bywa stosowane przez rządy, organizacje czy grupy interesów. Skłócanie ludzi ze sobą, dzielenie ich na grupy w oparciu o różnice etniczne, religijne, kulturowe czy polityczne może prowadzić do wzrostu napięć, konfliktów i destabilizacji społecznej. Takie działania mogą prowadzić do pogorszenia jakości życia, a także osłabienia narodu, ponieważ l

Czy parytety są tym z czym walczą?

Ideę parytetów krytykują przede wszystkim osoby, które uważają, że wprowadzenie takiej zasady jest formą dyskryminacji i neguje zasadę równości. Oto kilka krytyk dotyczących idei parytetów: Dyskryminacja - jedną z najważniejszych krytyk dotyczących parytetów jest to, że wprowadzenie takiej zasady jest formą dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub inne cechy. Zasada ta faworyzuje jedną grupę społeczną kosztem innej, co jest sprzeczne z ideą równości. Brak uwzględnienia indywidualnych

Przyczyny zapaści demograficznej w Polsce

W Polsce zapaść demograficzna to zjawisko, w którym liczba urodzeń jest niższa niż liczba zgonów, co prowadzi do spadku liczby ludności w kraju. Istnieje wiele przyczyn zapaści demograficznej w Polsce, w tym: Wysoki poziom emigracji - wielu młodych ludzi wyjeżdża z Polski w poszukiwaniu lepszych perspektyw zatrudnienia i życia za granicą, co powoduje spadek liczby urodzeń i ogólnie zmniejsza populację kraju.   Niskie wskaźniki dzietności - kobiety w Polsce rodzą coraz mniej dziec

Za co krytykowany jest feminizm - krytyka feminizmu - były ekspert ze "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Ideologia feministyczna, która - jak utrzymują jej sympatycy - dąży do równości płci i walki z dyskryminacją kobiet, często jest krytykowana z różnych powodów. Jednym z głównych zarzutów wobec tej ideologii jest to, że skupia się ona wyłącznie na walce o prawa kobiet i pomija prawa mężczyzn. W ten sposób, ideologia ta prowadzi do podziałów i antagonizmów między płciami, co może uniemożliwiać osiągnięcie rzeczywistej równości. Trudno o symetrię, gdy faworyzuje się jednych kosztem innych i propagu

Oscary: liczy się talent czy przynależność do mniejszości

Richard Dreyfuss, aktor znany m.in. ze "Szczęk" Stevena Spielberga, wyraził dezaprobatę dla nowych regulacji przyznawania Oscarów. Wymagania dotyczą grup niewystarczająco reprezentowanych. Parytety, czyli stosowanie zasad preferencyjnych dla określonych grup społecznych, w teorii mają służyć jako narzędzie do poprawy równouprawnienia i równości szans, ale niektórzy ludzie kwestionują ich stosowanie i uważają, że parytety mogą być formą dyskryminacji. Jednym z argumentów przeciwko paryteto
×
×
  • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.