Odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania zapisując numery wybranych odpowiedzi, ażeby sprawdzić, czy zmagasz się z depresją i ewentualnie jakie ma ona natężenie. Instrukcja obliczania wyników podana jest na samym końcu.   0 – nie jestem smutny ani przygnębiony. 1 – odczuwam często smutek i przygnębienie. 2 – przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych przeżyć. 3 – jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania.   0 – nie pr