Aby przeprowadzić wstępną ocenę swojego stanu pod kątem natężenia depresji w odniesieniu do ostatnich 7 dni powiedz jak często doświadczasz wymienionych stanów. Posłuż się określeniami: nigdy, rzadko, czasami, często, bardzo często. Odpowiadaj w sposób szczery, autentyczny, uczciwy – tylko to pozwoli uzyskać wiarygodny wynik. Odpowiedzi zapisuj na kartce przypisując liczbie porządkowej doświadczenia określoną odpowiedź. 1. Odczucie smutku lub przygnębienia 
2. Gorszy nastrój 
3. Napady płaczu lub płaczliwość 
4. Poczucie zniechęcenia 
5. Poczucie beznadziei 
6. Niska samoocena 
7. Poczucie bezwartościowości i nieadekwatności 
8. Poczucie winy lub wstyd 
9. Krytykowanie i obwinianie siebie 
10. Problemy z podejmowaniem decyzji 
11. Utrata zainteresowań życiem rodzinnym, przyjaciółmi i znajomymi 
12. Samotność 
13. Spędzanie mniej czasu z rodziną lub przyjaciółmi 
14. Utrata motywacji 
15. Utrata zainteresowania pracą lub innymi działaniami 
16. Unikanie pracy i innych działań 
17. Utrata przyjemności i zadowolenia z życia 
18. Poczucie przemęczenia 
19. Problemy z zasypianiem lub spanie za długo 
20. Zmniejszone lub zwiększone łaknienie 
21. Utrata zainteresowania seksem 
22. Zamartwianie się o swoje zdrowie 
23. Myśli samobójcze 
24. Chęć zakończenia życia 
25. Planowanie wyrządzenia sobie krzywdy
 
Interpretacja wyników testu znajduje się na dole strony...
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
Teraz, gdy określiłeś częstość występowania poszczególnym doświadczeń dokonaj obliczeń w celu uzyskania interpretacji. Każda odpowiedź „Nigdy” to 0 punktów. Każda odpowiedź „Rzadko” to 1 punkt. Każda odpowiedź „Czasami” to 2 punkty. Każda odpowiedź „Często” to 3 punkty. Każda odpowiedź „Bardzo często” to 4 punkty. Tabela interpretacji wyników:
0-5 punktów – brak depresji
6-10 punktów – normalny stan psychiczny, ale brak radości
11-25 punktów – depresja łagodna
26-50 punktów – depresja umiarkowana (wskazana psychoterapia)
51-75 punktów – depresja ciężka (zalecana psychoterapia)
76-100 – depresja bardzo ciężka (zalecana psychoterapia i farmakoterapia) Zwróć uwagę, że w przypadku uzyskania wyniku 26-100 psychoterapia jest mocno zalecana. W przypadku depresji łagodnej również okaże się pomocna, ale być może wystarczająca okaże się samopomoc i biblioterapia (lektura odpowiednich treści, książek o leczeniu depresji), jakkolwiek przewlekle utrzymująca się łagodna depresja może być zaburzeniem dystymicznym i wymagać specjalistycznej interwencji. Chroniczność problemu sam musisz ocenić. W każdym wypadku porada psychologiczna lub wizyta w gabinecie psychoterapii, ewentualnie konsultacja psychoterapeutyczna online może okazać się pomocna, gdyż uwzględnić indywidualny przypadek Twojej trudności.  Jeśli na pytanie 23, 24 bądź 25 odpowiedziałeś twierdząco, stanowczo zalecamy byś skorzystał ze specjalistycznej pomocy gdyż Twoje zdrowie i życie są zagrożone.