Psychiatra – osoba, która skończyła studia medyczne, a następnie zrobiła specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Zajmuje się m.in. diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Może pacjentowi wystawić receptę, gdy uzna, że leczenie farmakologiczne jest zalecane. Psycholog – osoba, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na wyższej uczelni kształcąc się na kierunku ogólnym lub w określonej specjalności (na przykład psychologii klinicznej lub psychologii sportu). Zajmuje się m.in. diagnozą psychologiczną, opiniowaniem, psychoedukacją, udzielaniem wsparcia psychologicznego, a także psychoterapią – zwłaszcza gdy jest psychologiem klinicznym. Certyfikowany psychoterapeuta – osoba po studiach wyższych, najczęściej psychologicznych, która zdecydowała się na kurs w zakresie jednej, wybranej spośród wielu form psychoterapii, i ukończyła go z wynikiem pozytywnym. Instytucja wystawiająca certyfikat poświadcza, że dany specjalista ma opanowane techniki charakterystyczne dla danej formy psychoterapii. Wiedza ta jest powszechnie dostępna lub pokrywa się z programem studiów z psychologii klinicznej, więc tylko pewien procent psychologów decyduje się na certyfikację, nierzadko głównie z przyczyn marketingowych.  Psychoanalityk – to certyfikowany psychoterapeuta, który ukończył kurs prowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej.