Istnieją sprawy, którymi po prostu nie chcemy obciążać bliskich i przyjaciół; oraz takie, których nawet kochające nas osoby nie pomogą nam rozstrzygnąć. Bywają problemy, które ciągną się za człowiekiem latami – nierozwiązane, ale działające z ukrycia. Zdarzają się kryzysy, które nagle pozbawiają sił i wywracają życie do góry nogami. W każdym z tych przypadków jest szansa na poprawienie swojego stanu, by lepiej podołać trudnej sytuacji. Potrzebna jest jednak wola do zmiany. Zprzewodnika, prowadzącego klienta aż do zwieńczenia procesu. Ruszajmy więc w drogę śmiało i pełni nadziei. 

 

Psychoterapia to zbiór technik o potwierdzonej empirycznie skuteczności, które są używane podczas kontaktu między osobą terapeuty i pacjenta. Istotą procesu jest relacja międzyludzka sprzyjająca rozwiązywaniu problemów m. in. psychologicznych, komunikacyjnych, interpersonalnych oraz leczeniu trudności natury psychicznej.miany, która jest procesem tyleż wymagającym, co dającym satysfakcję. Psychoterapeuta natomiast stanowi realne wsparcie i jest kimś w rodzaju 

 

Internetowa psychoterapia – rodzaj psychoterapii dostosowany do prowadzenia za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem komunikatora do wideorozmów (np. Skype) oraz platformy terapeutycznej dostępnej wyłącznie dla terapeuty i klienta, oraz jako terapia stacjonarna wspierana drogą internetową. Założenia teoretyczne internetowej psychoterap ii w zdecydowanej większości pokrywają się z założeniami terapii poznawczej, której twórcą jest Aaron T. Beck, przy czym terapia internetowa to w w zasadzie odrębna, specyficzna dziedzina, która różni się od standardowej terapii przede wszystkim codziennym lub niemal codziennym kontaktem terapeuty z klientem i wykorzystaniem dostępnych całodobowo specjalnych narzędzi terapeutycznych online. W ramach psychoterapii stosowane są zarówno doskonale znane klinicystom metody jak i najświeższe techniki o potwierdzonej naukowo skuteczności.

Praca dla psychologa, psychoterapeuty

Oferta pracy dla psychologów, psychoteraputów

Definicje

„Terapia poznawcza jest oparta na założeniu, że sposób, w jaki jednostki interpretują swoje przeżycia, ma istotny wpływ na ich emocje i działanie – ściślej na całe psychologiczne funkcjonowanie. (…) Terapia poznawcza jest doświadczeniem uczenia się, w którym terapeuta odgrywa aktywną rolę, pomagając pacjentowi rozpoznać, zidentyfikować i zmodyfikować poznawcze uprzedzenia, które powodują nadmierny stres i poza tym utrudniają konstruktywne rozwiązywanie problemów. Leczenie pomaga pacjentom stać się bardziej aktywnymi w codziennym życiu, także rozwijają oni większe poczucie własnej skuteczności działania i sprawności, co prowadzi do korektywnych przeżyć, które przeciwdziałają negatywistycznym przekonaniom o sobie i własnej przyszłości. Korzystna dla pacjenta, oparta na współpracy, interaktywna relacja terapeutyczna pomaga pacjentom utrzymać zaangażowanie w terapię, wtedy gdy uczą się, praktykują i doskonalą umiejętności samopomocy, które mają być trwałe.” (Beck, Newman, 2005)

 

„Poznawczo-behawioralna terapie reprezentują klasę pragmatycznych podejść do rozumienia i leczenia psychiatrycznych zaburzeń i problemów. Chociaż występuje wiele rozbieżności pomiędzy tymi metodami leczenia, interwencje charakteryzują się: zogniskowaniem na problemie, ukierunkowaniem na cel, zorientowaniem na przyszłość, ograniczonym czasem trwania i empirycznymi podstawami. Poznawczo-behawioralne terapie zakładają, że poznawcze i emocjonalne procesy pośredniczą w nabywaniu u utrzymywaniu się objawów. Zgodnie z tymi założeniami interwencje wpływają na zamianę objawów, zachowania i funkcjonowania poprzez zmiany w procesach poznawczych.” (Dobson, Dozois, 2001) 

 

„Terapia behawioralna polega na zmienianiu zachowania pacjenta w celu zmniejszenia jego dysfunkcji oraz poprawy jego stanu zdrowia. Obejmuje ona metodologię określaną jako analiza behawioralna, stosowaną do strategicznej selekcji zachowań, mających podlegać zmianom, i technologię wprowadzania takich zmian, osiąganych za pomocą modyfikowania sytuacji poprzedzających określone zachowanie lub jego konsekwencji bądź też za pomocą podawanych instrukcji. (…) Terapia behawioralna jest klinicznym zastosowaniem zasad rozwijanych przez nauki behawioralne.” (Jacob, Pelham, 2005)

OcalSiebie.pl Psychoterapia przez Internet w języku polskim
Pomoc psychologiczna online przez Skype


Siedziba firmy

 

 

 

Rezerwacja wizyty

Rezerwuj onlineKontaktNamiary na poszczególnych członków zespołu terapeutycznego:Rafał Olszak
Login na Skype: ocalsiebie

Natalia Popławska
Login na Skype:
natalia_poplawskaPsychoterapia online, psycholog przez internet, po polsku, w języku polskim, polski psycholog, psychoterapeuta online, psycholog online, kobieta, mężczyzna, profesjonalny, zawodowy, kompetentny, dobry, polecany, sprawdzony, terapia, leczenie depresji, depresja leczenie, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, kuracja, pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, gabinet psychoterapii, gabinet psychologiczny, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, syndrom dda, lęk uogólniony, napady paniki, ataki paniki, lęk paniczny, choroba afektywna dwubiegunowa, chad, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, cyklotymia, nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, kompulsywne, przejadanie się, anoreksja, bulimia