Istnieją sprawy, którymi po prostu nie chcemy obciążać bliskich i przyjaciół; oraz takie, których nawet kochające nas osoby nie pomogą nam rozstrzygnąć. Bywają problemy, które ciągną się za człowiekiem latami – nierozwiązane, czasem wyparte ze świadomości i działające z ukrycia. Zdarzają się kryzysy, które nagle pozbawiają sił i wywracają życie do góry nogami. W każdym z tych przypadków jest szansa na poprawienie swojego stanu, by lepiej podołać trudnej sytuacji. Potrzebna jest jednak wola do zmiany. Zmiany, która jest procesem tyleż wymagającym, co dającym satysfakcję i siłę. Psychoterapeuta natomiast stanowi realne wsparcie i jest kimś w rodzaju przewodnika, prowadzącego klienta aż do zwieńczenia procesu. Ruszajmy więc w drogę śmiało i pełni nadziei.

OFERTA USŁUG GABINETU

„Terapia poznawcza jest oparta na założeniu, że sposób, w jaki jednostki interpretują swoje przeżycia, ma istotny wpływ na ich emocje i działanie – ściślej na całe psychologiczne funkcjonowanie. (…) Terapia poznawcza jest doświadczeniem uczenia się, w którym terapeuta odgrywa aktywną rolę, pomagając pacjentowi rozpoznać, zidentyfikować i zmodyfikować poznawcze uprzedzenia, które powodują nadmierny stres i poza tym utrudniają konstruktywne rozwiązywanie problemów. Leczenie pomaga pacjentom stać się bardziej aktywnymi w codziennym życiu, także rozwijają oni większe poczucie własnej skuteczności działania i sprawności, co prowadzi do korektywnych przeżyć, które przeciwdziałają negatywistycznym przekonaniom o sobie i własnej przyszłości. Korzystna dla pacjenta, oparta na współpracy, interaktywna relacja terapeutyczna pomaga pacjentom utrzymać zaangażowanie w terapię, wtedy gdy uczą się, praktykują i doskonalą umiejętności samopomocy, które mają być trwałe.” (Beck, Newman, 2005)

 

„Poznawczo-behawioralna terapie reprezentują klasę pragmatycznych podejść do rozumienia i leczenia psychiatrycznych zaburzeń i problemów. Chociaż występuje wiele rozbieżności pomiędzy tymi metodami leczenia, interwencje charakteryzują się: zogniskowaniem na problemie, ukierunkowaniem na cel, zorientowaniem na przyszłość, ograniczonym czasem trwania i empirycznymi podstawami. Poznawczo-behawioralne terapie zakładają, że poznawcze i emocjonalne procesy pośredniczą w nabywaniu u utrzymywaniu się objawów. Zgodnie z tymi założeniami interwencje wpływają na zamianę objawów, zachowania i funkcjonowania poprzez zmiany w procesach poznawczych.” (Dobson, Dozois, 2001) 

 

„Terapia behawioralna polega na zmienianiu zachowania pacjenta w celu zmniejszenia jego dysfunkcji oraz poprawy jego stanu zdrowia. Obejmuje ona metodologię określaną jako analiza behawioralna, stosowaną do strategicznej selekcji zachowań, mających podlegać zmianom, i technologię wprowadzania takich zmian, osiąganych za pomocą modyfikowania sytuacji poprzedzających określone zachowanie lub jego konsekwencji bądź też za pomocą podawanych instrukcji. (…) Terapia behawioralna jest klinicznym zastosowaniem zasad rozwijanych przez nauki behawioralne.” (Jacob, Pelham, 2005)

Oferta usług gabinetu psychoterapii OCAL SIEBIE

 • 21 kwietnia 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 500,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
    Powiedz STOP kupowaniu! Nawet jeśli nie jesteś zakupoholikiem jest wielce prawdopodobne, że przynajmniej od czasu do czasu nabywasz drogą kupna przedmioty, które wcale nie są Ci potrzebne. Niektórzy nawet nie kupują, bo w danym czasie mają bardzo ograniczony budżet, ale i tak ...
 • 20 kwietnia 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 500,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  Trening asertywność… czyli jak wyrażać swoje emocje, prosić o coś, czego się chce, odmawiać czyjejś prośbie lub żądaniu w sposób taktowny, nieagresywny, przejrzysty i konkretny. Asertywne wypowiedzi są stanowcze, proste i na temat, nieprzepraszające, nieosądzające i nieobwiniające, ...
 • 9 marca 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 125,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  >>> Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt. Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych.  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Dotyka około 10 procent ...
 • 2 marca 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 250,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  Autodestrukcja nasza powszednia czyli... toksyczne relacje z sobą i otoczeniem.  Sigmund Freud mówił o istnieniu popędu śmierci, który określał jako Tanatos nawiązując do występującego w mitologii greckiej bóstwa uosabiającego śmierć, Karen Horney, autorka „Neuroty...
 • 10 lutego 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 125,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  Psychoterapia przez Internet z wykorzystaniem Skype - darmowego programu do wideorozmów.   Cena dotyczy jednej sesji, trwającej około 50 minut - w tym czasie odbywa się sterowana przez terapeutę rozmowa, która prowadzi do ustalenia, na czym polegają trudności pacjenta i jak ...
 • 10 lutego 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 125,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  Psychoterapia przez Internet - sesja diagnostyczna z wykorzystaniem programu Skype. Spotkanie odbywa się online, trwa około 50 minut i służy ustaleniu co jest istotą problemu klienta i jakie istnieją rozwiązania. Po sesji psychoterapeuta przedstawia klientowi pisemny raport, w którym dzieli s...
 • 10 lutego 2015 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 500,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
  Psychoterapia przez Internet - psycholog online - psychoterapia przez Internet z użyciem Skype Na niniejszej stronie oferowany jest moduł terapeutyczny (4 sesje psychoterapii). Cena dotyczy całego modułu. Każda sesja psychoterapii przez Internet odbywa się z wykorzystaniem programu Skype.  K...
 • 24 listopada 2014 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 750,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
    UTRUDNIAJĄCE WZORCE ZACHOWAŃ Przyglądając się swojemu obecnemu i przeszłemu życiu spostrzegasz, że powtarzają się w nim pewne schematy, które oceniasz negatywnie, jako problematyczne, nastręczające trudności lub utrudniające osiąganie celów? Masz poczucie, że kluczysz, drepcze...
 • 2 października 2014 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 1 500,00 zł
  • Miejsce Internet [mapa]
      Wykorzystujące techniki poznawczo-behawioralne oraz terapii skoncentrowanej na emocjach, 3-miesięczne warsztaty są prowadzone przez psychoterapeutę, który każdego dnia odnosi się do postępów uczestnika. W ramach warsztatów uczestnik każdego dnia podczas kontak...
 • 4 czerwca 2014 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Miejsce Internet [mapa]
  Co możesz zrobić, żeby sobie pomóc? Jakie są potencjalne rozwiązania? Dowiedz się korzystając z darmowej konsultacji psychologicznej.  Porada psychologiczna za darmo - bezpłatna konsultacja psychologiczna jest niezobowiązująca i nie wiąże się z żadnymi opłatami, nie stanowi też zam...
 • 29 maja 2014 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 125,00 zł
  Sesja psychoterapeutyczna odbywa się z wykorzystaniem darmowego programu do wideorozmów online: Skype.   Oferowane są spotkania w relatywnie bliskich terminach oraz w dogodnym czasie (7 dni w tygodniu).  Sprawdzona i stosowana od dawna w publicznej służbie...
 • 29 maja 2014 - dodane przez psychoterapeuta Rafał Olszak
  • Cena 500,00 zł
  Psychoterapia online – moduł 4-tygodniowy z wykorzystaniem platformy internetowej www.ocalsiebie.pl, darmowego programu do rozmów przez Internet – Skype.    PYTANIA I ODPOWIEDZI Ilu potrzeba spotkań by rozwiązać moje problemy? Terapia odbywa się zwykle podczas około ...