Rezerwacja wizyty

Polski psycholog online
Psychoterapeuta po polsku
Pomoc psychologiczna przez Skype

Rezerwuj online

Poradnik za darmo


Pobierz za darmo bezpłatny poradnik "Leczenie depresji zdrowym myśleniem":


Psycholog online

Polski psycholog online. 

Schizofrenia - kluczowe aspekty

W tym artykule przybliżamy kluczowe kwestie związane ze schizofrenią.

 

schizofrenia leczenie objawy leki psychiatria psychoterapia nawrót typy podział rodzaje objawy

 

Kryteria schizofrenii wg. DSM-IV

 

Występowanie dwóch z poniższych objawów przez większość czasu w 1 miesiącu:

- Urojenia

 

- Omamy

 

- Dezorganizacja mowy

 

- Znaczna dezorganizacja zachowania lub zachowanie katatoniczne (osłupienie, spowolnienie ruchów, zastyganie w nienaturalnych pozycjach, powtarzanie ruchów lub słów, bądź też chaotyczne pobudzenie ruchowe).

 

- Objawy ubytkowe - „negatywne” obejmują: spłycenie lub stępienie afektu, skąpość wypowiedzi i ubóstwo treści myśli, otamowanie myślenia, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, apatię, anhedonię, wycofanie się z życia społecznego, zaburzenia czynności poznawczych i uwagi.

 

(Uwaga: Gdy urojenia są dziwaczne lub występują omamy słuchowe, takie jak głosy komentujące na bieżąco zachowanie danej osoby lub jej myśli, albo gdy występują dwa lub więcej niż dwa głosy dyskutujące ze sobą, to do ustalenia rozpoznania wystarcza obecność tylko jednego z wymienionych objawów)

 

Istotne zaburzenie funkcjonowania społecznego lub zawodowego.

 

Utrzymywanie się objawów z punktu A w osłabionej postaci lub objawów ubytkowych co najmniej przez 6 miesięcy. Co najmniej przez 1 miesiąc w tym okresie musi występować objaw z punktu A

 

Wykluczono inne zaburzenia psychiczne, somatyczne lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 

Typy schizofrenii

 

W typie I przeważają tzw. objawy pozytywne, natomiast w typie II tzw. objawy negatywne.

 

Objawy negatywne (ubytkowe): spłycenie lub stępienie afektu, skąpość wypowiedzi i ubóstwo treści myśli, otamowanie myśle­nia, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, apatia, anhedonia, wycofanie się z życia społecznego, zaburzenia czynności poznawczych i uwagi.

 

Objawy pozytywne (wytwórcze): rozkojarzenie, omamy, dziwaczność zachowania, wielomówność.

 

W klasyfikacji DSM-IV wyróżniono pięć rodzajów schizofrenii:


Rezydualna – obraz kliniczny powstający w wyniku wieloletniego przebiegu schizofrenii. Objawy pozytywne są nieobecne lub występują w niewielkim natężeniu. Dominują objawy negatywne oraz dziwaczność, ekscentryczność zachowania i wypowiedzi.


Paranoidalna – obecne są urojenia i omamy, ale brak wyraźnych cech zdezorganizowanego zachowania, myślenia i emocji.


Zdezorganizowana, dawniej hebefreniczna – dominują cechy dezintegracji poszczególnych funkcji psychicznych. Występuje spłycenie afektu, zaburzenia myślenia i emocjonalności wyższej.


Katatoniczna – w obrazie dominują zaburzenia psychomotoryczne; może wystąpić stupor katatoniczny i giętkość woskowa.


Niezróżnicowana – występują mieszane objawy z wyżej wymienionych grup nie dające podstaw do zakwalifikowania schizofrenii jako wyłącznie rezydualnej, paranoidalnej, zdezorganizowanej i katatonicznej.

 

Przebieg schizofrenii

 

Około 25-50% pacjentów wykazuje:

 

- zmniejszone społeczne i szkolne przystosowanie
- zmniejszoną reaktywność emocjonalną,
- wycofanie,
- introwersję,
- podejrzliwość,
- impulsywne zachowania,
- dziwne reakcje na zwyczajne wydarzenia i okoliczności,
- krótkotrwałość uwagi,
- opóźniony rozwój,
- obniżoną koordynację motoryczną i sensomotorycznąSchizofrenia - leczenie

 

- Farmakoterapia ma działanie na objawy i jedynie częściowo zmniejsza ryzyko nawrotów o około 50%

- Psychoterapia jako jedyna metoda leczenia – nieskuteczna

- Skuteczność terapii poznawczej jako metody dodatkowej potwierdzona jedynie przez okres 1- 2 lat, długoterminowa skuteczność wątpliwa


Tagi Artykułu: #schizofrenia
0 komentarzy

OCALSIEBIE.PL = polski psycholog online, psycholog po polsku przez Skype

Psycholog online - pomoc psychologiczna przez Internet z wykorzystaniem darmowej aplikacji Skype. Psychoterapia poznawczo-behawioralna przez Internet.


Gabinet Ocal Siebie to dostęp do psychologa online w dogodnych, bliskich terminach. Psychoterapia przez Skype dla osób z Polski i spoza granic kraju.


Specjalizacją gabinetu jest terapia, leczenie takich dolegliwości jak depresja, zaburzenia lękowe (w tym napady paniki), zaburzenia odżywiania i inne.