Rezerwacja wizyty

Polski psycholog online
Psychoterapeuta po polsku
Pomoc psychologiczna przez Skype

Rezerwuj online

Poradnik za darmo


Pobierz za darmo bezpłatny poradnik "Leczenie depresji zdrowym myśleniem":


Psycholog online

Polski psycholog online. 

Psychoterapia online JAK TO DZIAŁA

Poniżej opisano w skrócie jak wygląda współpraca podczas psychoterapii online. 

 

1. Nawiązanie współpracy
i wstępna diagnostyka

Na samym początku ustala się zasady współpracy, a w dalszej części spotkania lub dwóch rozpoznaje się trudności klienta oraz jego mocne strony, by móc określić, jakie rozwiązania mogłyby okazać się dostępne i korzystne. W przypadku dolegliwości psychicznych na tym etapie wstępnie określa się diagnozę uwzględniając kryteria diagnostyczne Miedzynarodowej Klasyfikacji Chorób oraz klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Taka diagnoza ma charakter hipotezy dyskutowanej wspólnie z klientem, a nie orzekanej zupełnie arbitralnie. W trakcie dalszego kontaktu z klientem weryfikuje się tą hipotezę i mając ją na względzie wspólnie wybiera się sposoby, którymi klient mógłby radzić sobie ze zgłaszanymi dolegliwościami, trudnościami, problemami. W trakcie psychoterapii często pracuje się też nad zachowaniami, postawami lub skłonnościami, które nie są objawiami choroby psychicznej, ale przysparzają klientowi cierpienia lub trudności, więc wymagają przepracowania, rozwinięcia, poprawy lub zmiany. Praca nad daną kwestią zawsze odbywa się w zgodzie z wolą klienta, nie wbrew jemu lub za jego plecami.

 


Po każdej sesji klient otrzymuje pisemny raport od terapeuty, sam również jest proszony o przedstawienie swoich uwag i refleksji na temat spotkania.

 

2. Rejestracja
i dostęp do zamkniętego forum

Klient rejestruje się na łamach strony i po uiszczeniu stosownej opłaty dostaje od terapeuty zaproszenie do „znajomości” (analogicznie jak w serwisie społecznościowym), a następnie zaproszenie do zamkniętego, dwuosobowego forum dyskusyjnego (do którego mają wgląd tylko OCAL SIEBIE oraz klient). Udostępniane są tam między innymi prace osobiste (ćwiczenia, kwestionariusze, zadania). Na forum omawiane są też różnorakie kwestie związane z pracą nad daną dolegliwością bądź problemem. W miarę wykonywania zadań przez klienta, terapeuta każdego dnia odnosi się do poczynionych postępów i odpowiada na ewentualne pytania. Forum gwarantuje klientowi wsparcie terapeuty na co dzień (z wyjątkiem sobót, bo jest to jedyny dzień w tygodniu, gdy gabinet OcalSiebie.pl jest nieczynny).

 

psychoterapia online przez internet zdalnie internetowa forum porady bezpłatna darmowa za darmo niedroga dofinansowanie ocalsiebie.pl pomoc psychologiczna terapia depresja nerwica leczenie objawy borderline

 

3. Regularne sesje psychoterapii
przez Skype lub w gabinecie

Zwykle raz w tygodniu o umówionej porze odbywa się sesja z wykorzystaniem programu Skype (potrzebna jest kamerka internetowa oraz mikrofon) lub sesja w gabinecie. Spotkanie takie trwa około 50 minut i polega na sterowanej przez terapeutę rozmowie, która ma prowadzić do pozytywnych zmian u klienta.  

 

psychoterapia online przez internet skype internetowa

 

4. Czerpanie korzyści
z sesji i ze wsparcia online

Połączenie pracy na łamach platformy z cotygodniowymi sesjami psychoterapii ma bardzo pozytywny wpływ na efekty współpracy. Klient pracuje nad swoimi problemami także między sesjami, mając wszystko, co niezbędne, na stronie. Ponadto ma wsparcie na co dzień gdyż pozostaje w kontakcie z terapeutą każdego dnia. Więcej o cechach i skuteczności psychoterapii online można przeczytać tutaj.

 

Przykładowe zadania na platformie (przy leczeniu depresji):

leczenie depresji terapia zadania ćwiczenia kwestionariusz trening warsztaty zdrowie depresja objawy leczenie

 

depresja objawy leczenie jak leczyć terapia psychoterapia online terapia warszawa psychoterapeuta leczenie depresji lęku ocalsiebie.pl

 

psychoterapia warszawa psychoterapia online psychoterapia przez internet leczenie objawy depresja lęk panik smutek gniew drażliwość problemy psycholigiczne

 

Prace osobiste, czyli wspomniane wyżej różnego rodzaju pisemne zadania do wykonania, mają niebagatelną wartość, ponieważ dzięki nim proces zmiany odbywa się w sposób ciągły, a nie „skokowo” tylko w ramach spotkań z terapeutą podczas sesji. Taka terapia wydatnie przyśpiesza poprawę. Jest dowiedzione, iż przepracowywanie problemu z wykorzystaniem zadań (kwestionariuszy, ćwiczeń itp.) ma bardzo korzystny wpływ na rezultaty psychoterapii.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przejrzenie dostępnych terminów psychoterapii oraz ewentualnie o kontakt.

 


Tagi Artykułu: #psychoterapia
0 komentarzy

OCALSIEBIE.PL = polski psycholog online, psycholog po polsku przez Skype

Psycholog online - pomoc psychologiczna przez Internet z wykorzystaniem darmowej aplikacji Skype. Psychoterapia poznawczo-behawioralna przez Internet.


Gabinet Ocal Siebie to dostęp do psychologa online w dogodnych, bliskich terminach. Psychoterapia przez Skype dla osób z Polski i spoza granic kraju.


Specjalizacją gabinetu jest terapia, leczenie takich dolegliwości jak depresja, zaburzenia lękowe (w tym napady paniki), zaburzenia odżywiania i inne.